Mon panier

Account

Red Carpet Tour reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement Astrid Bryan Red Carpet Tour – Fotowedstrijd

Hoe deelnemen?

Op zaterdag 28 maart 2015 gaat Astrid Bryan langs in 4 ZEB stores (Gouden Kruispunt, Boortmeerbeek, Wilrijk en Hoogstraten). Hier kan je met Astrid Bryan op de foto! De foto’s vind je terug op de Facebookpagina van ZEB. Tag jezelf in jouw foto met Astrid en verzamel zoveel mogelijk likes! De wedstrijd loopt van 28/03/2015 tot en met 12/04/2015. Nadien wordt er 1 hoofdprijs uitgereikt. De jury kiest de winnaar op basis van het aantal likes.

Hoe stemmen halen?

Tag jezelf in jouw foto met Astrid Bryan en verzamel zoveel mogelijk likes op deze foto. Je kan likes verzamelen door bijvoorbeeld je foto te delen op je eigen prikbord en zo stemmen te verzamelen.

Wat kan je winnen?

De hoofdprijs bestaat uit een waardebon van 300 euro.

Recht op deelname

 1. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen met woonplaats in België, met uitzondering van de personen in dienst van ZEB (Wamo BVBA), alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
 2. Deelnemers moeten ‘fan’ zijn van ZEB om deelnamegerechtigd te zijn. U kunt fan worden door op de ‘vind ik leuk’-knop op de Facebookpagina van ZEB te klikken.
 3. Een deelnemer moet deelnemen onder zijn eigen naam. Deelname onder één of meerdere pseudoniemen is niet toegelaten.
 4. Deelnemen kan tussen 28 maart en 12 april 2015. De winnaars worden gekozen uit de inzendingen die in deze periode zijn gebeurd. Inzendingen na 12 april 2015 worden worden uitgesloten van deelname.

Voorwaarden voor deelname

 1. De deelnemer moet zichzelf taggen in zijn foto met Astrid Bryan, die kan de deelnemer terugvinden op de Facebookpagina van ZEB
 2. De deelnemer moet zoveel mogelijk likes verzamelen op deze foto.

Bekendmaking winnaars

 1. De aangeduide winnaars zullen worden bekend gemaakt via de website van ZEB. De winnaars zullen verzocht worden hun contactgegevens in een privébericht te bezorgen aan ZEB. De gewonnen prijzen moeten afgehaald worden in een ZEB vestiging naar keuze. Enkel de hoofdprijs versturen we per post of mail.
 2. De wedstrijd en de winnaars kunnen daarnaast op diverse manieren worden bekend gemaakt: zo onder meer via de nieuwsbrief van ZEB, via de website van ZEB, via reclame in de ZEB-filialen, via diverse andere promotiekanalen van ZEB en haar partners. De deelnemer aan deze promotionele wedstrijd verleent aan ZEB de toestemming om, indien hij/zij wint, zijn naam te gebruiken voor acties die verband houden met deze promotionele wedstrijd.
 3. Indien de winnaar niet reageert op het verzoek van ZEB via Facebook om zijn/haar contactgegevens te delen binnen 7 dagen na de kennisgeving door ZEB aan de winnaar, om welke reden ook, komt de aanspraak op de prijs te vervallen.

Aansprakelijkheid

 1. De wedstrijd is niet verbonden met Facebook en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Niet Facebook, maar ZEB als beheerder van de ZEB Facebook-pagina (hierna “organisator”) ontvangt de informatie die de deelnemers beschikbaar stellen. De ter beschikking gestelde informatie wordt enkel voor de wedstrijd gebruikt. Voor de inhoud van de wedstrijd is uitsluitend de organisator – en niet Facebook – verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van Facebook als gevolg van en in verband met deze wedstrijd is fundamenteel uitgesloten.
 2. ZEB wijst de deelnemer op het feit dat het taggen van de foto op Facebook impliceert dat de privacy policy van Facebook van toepassing wordt en ZEB hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt.
 3. ZEB en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van ZEB en/of in geval van uitputting van de voorraad van vermelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze promotionele wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
 4. ZEB en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning of uitvoering van de prijs. Aldus sluit ZEB onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 5. ZEB behoudt zich het recht om foto's te verwijderen op grond van de wetgeving, het wedstrijdreglement of de geldende normen inzake goede smaak en zeden.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
 7. Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
 8. De deelnemer erkent dat deelname aan deze promotionele wedstrijd voor eigen risico is.
 9. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van ZEB en kan daar desgewenst worden afgeprint.
Nous ne pouvons pas trouver de produits correspondants à la sélection.